Kết quả thi, xếp thứ tự thi vào lớp 10 của các trường thuộc TP Hà Nội!

Ngày đăng: 12/08/2019

Atlantic Five-Star English chia sẻ Bảng xếp hạng 130 trường TOP đầu của Hà Nội.
Các phụ huynh cập nhật ngay kết quả thi, xếp thứ tự thi vào lớp 10 của các trường thuộc TP Hà Nội nào!

 

Link tải full danh sách hơn 600 trường: https://bitly.vn/631z

Xem thêm ưu đãi học phí các khóa học Tiếng Anh tại Atlantic Five-Star English

REGISTER FOR IELTS TEST