TIN TỨC

  • SỰ KHÁC NHAU GIỮA IELTS GENERAL VÀ IELTS ACADEMIC ?

    Hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều khóa luyện thi IELTS nhưng không phải ai cũng hiểu rõ khái niệm IELTS. IELTS là viết tắt của từ International English Language Test System (tạm dịch: Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế) được sáng lập bởi 3 tổ chức ESOL thuộc đại học Cambridge, Hội đồng Anh và tổ chức giáo dục IDP (Úc). Bài thi IELTS được chia thành 2 loại: IELTS Academic và IELTS General
    Thu, February 21, 2019
  • SỰ KHÁC NHAU GIỮA IELTS GENERAL VÀ IELTS ACADEMIC ?

    Hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều khóa luyện thi IELTS nhưng không phải ai cũng hiểu rõ khái niệm IELTS. IELTS là viết tắt của từ International English Language Test System (tạm dịch: Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế) được sáng lập bởi 3 tổ chức ESOL thuộc đại học Cambridge, Hội đồng Anh và tổ chức giáo dục IDP (Úc). Bài thi IELTS được chia thành 2 loại: IELTS Academic và IELTS General
    Thu, February 21, 2019

REGISTER FOR IELTS TEST